Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

Bachata

Az eredeti dominikai táncstílus egy teljes 8 ütemes alaplépés-sorozat egy négyzet alakú területen. Amikor a bachata népszerű lett az Egyesült Államokban, és Európában, a táncosok elkezdték módosítani, így egy sokkal egyszerűbb, szintén 8 ütemes, de oldal irányban egy vonalban mozgó mintát alkottak.  Hazánkban a bachata népszerűsége az Aventura nevű zenekar Read more…

Mamb??

A mamb?? kezdetben egy afrokubai zene neve volt ??s gy??lekez??s, t??rsalg??s ??s szent cselekedet jelent??ssel b?­rt. Az els?? mambo ritmust a Kub??ban sz??letett Anselmo Sacasas fejlesztette ki. 1944-ben megjelen?? Mamboja minden sl??gerlist??n szerepelt. Azt??n ??vtizedekig elfeledett?? v??lt. V??g??l 1987-ben egy filmhull??m kapcs??n t??rt vissza a Mambo a k??ztudatba, s els??sorban Read more…

Jive | Rocky

A jive m??ra m??r nemzetk??zileg elismert neve a sokf??le eredetileg afroamerikai t??ncnak. Ide tartozott a lindy hop, blues, swing, a boogie, boogie-woogie, a jitterbug ??s bebop. Az ??tvenes ??vekt??l ezeket k??vette a rockâ??n â??roll. Az USA-ban n??pszer?? t??ncokat amerikai katon??k hozt??k Eur??p??ba 1940 t??j??n. A kritikusok azonban m??rs??keltebb form??t kerestek Read more…

Paso Doble

Eredetileg Spanyolorsz??gb??l sz??rmazik, mai form??j??t azonban Franciaorsz??gban alkott??k meg. Eleinte ink??bb csak m??v??szek t??ncolt??k ??s csak k??s??bb jelent meg a t??nciskol??k tananyag??ban. A paso doble bikaviadalt eleven?­t meg, ahol a f??rfi a matador, a n?? pedig a v??r??s kend??. A p??ros egy??tt mozog egy k??pzeletbeli bika k??r??l ??s ar??nabeli k??zdelemb??l Read more…

Rumba

A rumba eredetileg t??bb kubai p??ros t??nc gy??jt??neve volt. Jelent??se egyszerre ??nnep ??s t??nc. Zen??j??t vagy lassan j??tssz??k, mint k??s??bb Eur??p??ban n??pszer?? rumba-boler??t, vagy gyorsabban, mint a rumba– guarach??t ??s kubai rumb??t. Eur??p??ban 1930-ban jelent meg, de ??tt??r??st csak 1945 ut??n hozott. A k??tf??le zene k??tf??le alapl??p??s kialakul??s??t eredm??nyezte (kubai Read more…

Csa Csa Csa

A cha-cha-cha a Kub??b??l sz??rmaz?? t??ncok csal??dj??ba tartozik, egyike a legkedveltebb latin- amerikai t??rsast??ncoknak. A rumb??b??l ??s a mamb??b??l alakult ki, ?­gy azok v??ltozat??nak tekinthet??. Kital??l??ja  egy havannai zen??sz, Enrique Jorrin, 1953-ban alkotta meg a cha- cha- ch??t. 1954-t??l az els?? sz??m?? divatt??nc lett f??k??nt ??szak- Amerik??ban, de 1957-t??l N??metorsz??gban Read more…

Szamba

A szamba afrikai eredet??, ??si n??pi t??nc, amely a rabszolga-keresked??s ??tj??n jutott el Braz?­li??ba. Szaggatott, r??vid mozdulatai a megbilincselt rabszolg??k mozg??s??t jelk??pezik, azt, hogy m??g t??nc k??zben sem tudtak l??ncaikt??l megszabadulni. Els??sorban Rio de Janeir??ban ??s S??o Paul??ban terjedt el legink??bb.[1] A karnev??lok elengedhetetlen kell??ke a szamba ritmusa. A szamba egyszer?? l??p??seit a kezd??k gyorsan Read more…

Foxtrott

A foxtrott megjelen??s??ben hasonl?? a kering??kh??z, de ellent??tben azok 3/4-es ??tem??vel ezt 4/4-re t??ncolj??k. A slow foxtrott t??ncol??sa magas szint?? technikai tud??st, sok tapasztalatot, ??s j?? fizikai ??ll??k??pess??get ig??nyel. Az 1920-as ??vekben fejl??d??tt ki, ??s az 1930-as ??vekre ??rte el n??pszer??s??ge cs??cspontj??t. Napjainkban is sok neves t??ncos kedvence. T??RT??NETE Az elnevez??s pontos eredete Read more…

Tang??

A tang?? zene Eredete m??ig sem tiszt??zott. Legt??bben ??gy v??lik, hogy a kubai eredet?? habaner??b??l sz??rmazik, melyet Buenos Aires ??s Montevideo k??lv??rosi bord??ly-negyedeiben j??tszottak a 19. sz??zad utols?? ??vtizedeiben heged??n, fuvol??n ??s git??ron. Feltehet??leg hatott fejl??d??s??re az argentin n??pi gy??ker?? milonga ??s a fekete rabszolg??k zen??je, a candombe is. Legjellemz??bb, legsaj??tabb hangszer??t, a bandone??nt a R?­o de la Plata vid??k??re 1900-t??l ??rkez?? n??met telepesek hozt??k magukkal, eredetileg vall??sos zenei c??lokat szolg??lt. A tang?? kezdeteir??l nagyon Read more…

B??csi kering??

A b??csi kering?? (ismert n??met nev??n Wiener Walzer) a legr??gebbi hagyom??ny?? t??rsast??nc. Neve a n??met â?žwaltzenâ? (forogni, keringeni) sz??b??l sz??rmazik ??s a talajon sikl?? l??bak forg?? mozg??s??ra vonatkozik. A â?žb??csiâ? jelz?? retronim elnevez??s, ami az 1920-ban az amerikai Bostonban kialakult angol kering??t??l k??l??nb??zteti meg az eredeti v??ltozatot. A kering?? gy??kereit kutatva eg??szen a 12â??13. sz??zadig lehet visszamenni, a minnes?¤ngerek idej??ig. A Read more…