Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

J??l ind?­tott??k p??rosaink az id??nyt Z??nk??n. Egyes??let??nkb??l h??rom p??ros vett r??szt az idei Z??nkai T??ncfesztiv??lon, ahol k??t egym??st k??vet?? napon is lehet??s??g??k volt versenyezni. Major Antal ??s Ka??li Anna p??rosnak az els?? „D” oszt??lyos versenye volt, ahol „D” junior II. latin kateg??ri??ban szombaton a 13. helyez??st, vas??rnap pedig 8. helyez??st ??rtek el. Nyilas D??niel ??s Benczur Fanni kett??s a szombati napon egy ez??sttel, vas??rnap pedig egy arany??remmel gazdagodott „D” ifj??s??gi latin kateg??ri??ban. M??sz??ros Kriszti??n M??t?? ??s Gizella Hajnalka szombaton bronz??rmet, vas??rnap pedig arany ??rmet zsebelt be. 

K??sz??nj??k a kitart?? szurkol?? t??bornak a b?­ztat??st a verseny helysz?­n??r??l ??s otthonr??l is, minden p??ros, nagyon sz??pen teljes?­tett a h??tv??ge alatt, nagyon b??szk??k vagyunk r??juk!

DanceExpress ??zenet