Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

A tang?? zene

Eredete m??ig sem tiszt??zott. Legt??bben ??gy v??lik, hogy a kubai eredet?? habaner??b??l sz??rmazik, melyet Buenos Aires ??s Montevideo k??lv??rosi bord??ly-negyedeiben j??tszottak a 19. sz??zad utols?? ??vtizedeiben heged??nfuvol??n ??s git??ron. Feltehet??leg hatott fejl??d??s??re az argentin n??pi gy??ker?? milonga ??s a fekete rabszolg??k zen??je, a candombe is. Legjellemz??bb, legsaj??tabb hangszer??t, a bandone??nt a R?­o de la Plata vid??k??re 1900-t??l ??rkez?? n??met telepesek hozt??k magukkal, eredetileg vall??sos zenei c??lokat szolg??lt. A tang?? kezdeteir??l nagyon kev??s lejegyzett anyag ??ll rendelkez??sre, a zen??szek akkoriban nem haszn??ltak kott??t, a zene hall??s ??tj??n terjedt. Kezdetben val??sz?­n??leg ismert, hagyom??nyos mel??di??kat, habaner??kat, polk??kat adtak el?? ebben az ??j st?­lusban.

A tang??, mint t??nc

A t??nc term??szetes form??ja a hangs??lyokra val?? l??pked??s, ez a szab??lyos, a zene l??ktet??s??re t??rt??n?? s??ta (amely a f??rfi ??s n?? eset??ben ??tem??ben ??s ir??nyaiban elt??rhet, ameddig a kontaktus megmarad) k??pezi a t??nc alapj??t. A gyakorlatban rendk?­v??l nagy tere van az improviz??ci??nak, a zene ??t??l??se ??s a rendelkez??sre ??ll?? t??r alapj??n a t??ncosok pillanatr??l pillanatra d??ntenek a k??vetend?? l??p??sekr??l. Az â?žakad??mikusâ? l??p??st, a salid??t b??r kezdetben megtanulj??k a t??ncosok, de v??g??l szinte sosem alkalmazz??k. A tang??nak â?žiskol??iâ? sincsenek, mindenki saj??t ??rz??sei, saj??t st?­lusa alapj??n t??ncol.

Hogy a p??rok harmonikusan haladhassanak el??re a parketten, nagyon nagy szerepe van a vezet??s technik??j??nak. Ezt a t??ncosok szoros testi k??zels??ge is indokoltt?? teszi. Ez a p??r f??rfi tagj??nak feladata, egyszerre kell d??ntenie saj??t, illetve partnere l??p??seir??l, melyet els??sorban fels??test??nek mozg??s??val tud kommunik??lni. A tang?? mark??ns f??rfidominanci??t mutat (ami csak l??tszat: ink??bb a f??rfi ‘szolg??lja ki’ a n?? ig??nyeit, teszi sz??m??ra a t??ncot ??lm??nny?? azzal, hogy ‘el??k??sz?­ti’ a n??nek a t??nc??t).

Az eur??paniz??lt v??ltozata kiz??r??lag t??ncversenyeken fordul el?? m??s europaniz??lt t??ncokkal egy??tt (nemzetk??zi versenyt??nc), b??r t??rsas form??ban is ??zik, de az teljes eg??sz??ben a versenyt??nc form??ra ??p??l.

DanceExpress ??zenet