Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

2018.|03.|24.

A h??tv??g??n nem csak tan?­tv??nyaink l??ptek parkettre, hanem mi is megcsillogtathattuk tud??sunkat az Ausztriai World Master Profi latin versenyen, ahol 40 indul?? p??rb??l az el??d??nt??be jutva a 19. helyen v??gezt??nk. Az el??z?? ??vekhez k??pest jav?­tottunk a tavalyi 22. helyez??shez k??pest el??r??bb l??pt??nk, ami nagyon nagy elismer??s sz??munkra, hisz az idei versenyen er??sebb p??rosok k??z??tt ??lltuk meg a hely??nket.

L??szl??vill kupa â?? Sz??kesfeh??rv??r 2018. m??rcius 24.

Ugyanazon a napon, itthon Sz??kesfeh??rv??ron versenyeztek t??ncosaink, ahol a k??vetkez?? eredm??nyeket ??rt??k el:

Kov??cs D??vid â?? Virga Veronika â?žDâ? ifj??s??gi latin kateg??ri??ban a d??nt??be jutva a 6. helyez??st ??rte el, maradva a â?žDâ? oszt??lyn??l, feln??tt kateg??ri??ban T??th Gy??rgy â?? T??th Horv??th Gy??ngyi (Dance Talent TSE) a k??z??pd??nt??be a 9. helyez??ssel gazdag?­totta eredm??ny??t. A feln??tt koroszt??ly â?žEâ? oszt??lyosai k??z??tt a Gal??cs Gerg?? â?? B??res Cintia a 6. helyen v??gzett. Horv??th Andr??s M??t?? â?? ?šjcz â?? M??ri S??ra p??ros k??t kateg??ri??ban is parkettra l??pett, els??k??nt a â?žCâ? ifj??s??gi latin kateg??ri??ban hozt??k el az ez??st ??rmet, ahol Nyilas D??niel â?? Benczur Fanni kett??s a 6. helyez??ssel z??rt, majd â?žCâ? junior II. kateg??ri??ban a bronz??rmet is elhozta Andris ??s S??ra.

Gratul??lunk minden t??ncosunknak!

DanceExpress ??zenet