Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

A szamba afrikai eredet??, ??si n??pi t??nc, amely a rabszolga-keresked??s ??tj??n jutott el Braz?­li??ba. Szaggatott, r??vid mozdulatai a megbilincselt rabszolg??k mozg??s??t jelk??pezik, azt, hogy m??g t??nc k??zben sem tudtak l??ncaikt??l megszabadulni. Els??sorban Rio de Janeir??ban ??s S??o Paul??ban terjedt el legink??bb.[1] A karnev??lok elengedhetetlen kell??ke a szamba ritmusa.

A szamba egyszer?? l??p??seit a kezd??k gyorsan megtanulhatj??k, m?­g a j?? t??ncosok v??ltozatos ritmus??ban, lend??letes testtart??s??ban t??nck??szs??g??knek megfelel?? vari??ci??kat tal??lnak. A szamba felv??tele a latin-amerikai t??ncok versenyprogramj??ba 1959-t??l meghozta a szamba ??talakul??s??t a â?žn??piesâ? v??ltozatt??l a sportos szamb??ig.

T??rt??nete

A szamba eredetileg t??bb t??ncforma gy??jt??neve volt, melyeket az elm??lt ??vsz??zadokban az afrikai n??ger rabszolg??k vittek magukkal Kong??b??l, Szud??nb??l ??s Angol??b??l ??j haz??jukba, Braz?­li??ba. 1910 k??r??l ker??lt Eur??p??ba, de csak 1948-49 t??j??n ??rt el nagyobb n??pszer??s??get a t??nciskol??kban. 1959-t??l vett??k fel a latin-amerikai t??ncok versenyprogramj??ba, de ezzel ??t is alakult. Ma m??r jelent??s k??l??nbs??g van a Brazili??ban t??ncolt szamba ??s az eur??pai szamba k??z??tt. Ami azonban k??z??s: a karnev??li hangulat, a t??lcsordul?? boldogs??g ??s a kirobban?? ??let??r??m. A t??nciskol??kban nagyon kedvelt t??nc mag??val ragad?? zen??je miatt.

??teme: 2/4
Temp??ja: 48- 56 ??zem percenk??nt

DanceExpress ??zenet