NYILAS D?NIEL ??s SZAB?? KAROL

NYILAS D?NIEL ??s SZAB?? KAROL

LATIN | OSZT?LY: B | KOROSZT?LY: FELN?TT

F??bb eredm??nyeik:

VERSENY MEGNEVEZ??SEHELYEZ??S

K??vesd p??rosunk munk??ss??g??t Instagram-on is, ahol folyamatosan friss??l?? inform??ci??k v??rnak vel??k kapcsolatban:

UGR?S DANI ??S KAROL INSTAGRAM OLDAL?RA