L??CZI GERG? ??s FILIP FRUZSINA

L??CZI GERG? ??s FILIP FRUZSINA

LATIN | OSZT?LY: B | KOROSZT?LY: FELN?TT

F??bb eredm??nyeik:

VERSENY MEGNEVEZ??SEHELYEZ??S
2019 | ISIS Kupa – Szombathely4. helyez??s
2019 | Nemzetk??zi T??ncverseny – ??rsek??jv??r – Szlov??kia 5. helyez??s
2019 | Amazing Vienna | WDC amat??r latin 11.helyez??s
2020 | Pyaramin Cup Nemzetk??zi T??ncverseny – B feln??tt latin kateg??ria5. helyez??s
2020 | Budapest Bajnoks??g – B feln??tt latin kateg??ria4. helyez??s

K??vesd p??rosunk munk??ss??g??t Instagram-on is, ahol folyamatosan friss??l?? inform??ci??k v??rnak vel??k kapcsolatban:

UGR?S GERG? ??S FRUSZI INSTAGRAM OLDAL?RA