Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

K??t h??tv??ge alatt az egyes??let??nk t??ncosai t??bb helysz?­nen is remekeltek. 2019. szeptember 27-??n rendezt??k meg Oroszorsz??gban Moszkv??ban Profi Latin Rising Star versenyt, ahol az egyes??let vezet??i, Gellai Tam??s ??s Vorobchenko Darya profi p??ros is parkettre l??pett, ahol bronz??remmel a nyakukban l??phettek fel a dobog??ra harmadik fok??ra, majd k??t napra r?? AUTUMN CUP MOSCOW elnevez??s?? WDC Profi Latin versenyen a 19. helyez??st ??rt??k el. Ugyanezen a h??tv??g??n Szlov??ki??ban Popr??don indult k??t friss p??rosunk, akik els?? k??z??s verseny??kk??nt v??lasztott??k a Feln??tt Szlov??kiai Latin Ranglista versenyt, illetve k??t p??rosunk Kistelken t??ncolta ??t a h??tv??g??t. 

Ezen a h??ten a „D” Orsz??gos Bajnoks??g?? volt a f??szerep, amelyet Mez??t??ron rendeztek meg. A bajnoks??g mellett term??szetesen megrendez??sre ker??lt t??bb oszt??ly ??s koroszt??ly klubk??zi versenye is, ?­gy h??rom p??rosunknak is lehet??s??ge volt megmutatni mag??t a k??l??nb??z?? kateg??ri??ban. T??th Gy??rgy ??s T??th- Horv??th Gy??ngyi „D” Senior I. Standard ??s Latin kateg??ri??ban is orsz??gos bajnokk??nt t??rhetnek haza a mai napon, m?­g Seb??k Roland ??s Seb??k Nilla testv??rp??rosunk „C” junior I. latin kateg??ri??ban ez??st ??rmesek, junior II.-ben 12. helyez??st ??rtek el. Harmadik p??rosunk Iv??nczi Benedek ??s Szvetnyik Emese C junior II. latin kateg??ri??ban a d??nt??be jutva a 6. helyezettk??nt, ifj??s??gi koroszt??lyban pedig 5. helyen z??rtak.

H??TV??GI EREDM??YNEINK:

T??TH GY??RGY ??s T??TH HORV?TH GY??NGYI – Mez??t??r – 2019.10.05 – Szombat

 LATIN „D” OSZT?LY ORSZ?GOS BAJNOKS?G SENIOR I. 1. helyez??s
 STANDARD „D” OSZT?LY ORSZ?GOS BAJNOKS?G SENIOR I. 1. helyez??s

SEB?K ROLAND ??s SEB?K NILLA – Mez??t??r – 2019.10.05. – Szombat

 LATIN„C” OSZT?LYJUNIOR I.2. helyez??s
 LATIN„C” OSZT?LYJUNIOR II.12. helyez??s

IV?NCZI BENEDEK ??s SZVETNYIK EMESE – Mez??t??r – 2019.10.05. – Szombat

 LATIN„C” OSZT?LYJUNIOR II.6. helyez??s
 LATIN„C” OSZT?LYIFJ?šS?GI5. helyez??s

M?šLTHETI EREDM??NYEINK:

GELLAI TAM?S ??s VOROBCHENKO DARYA – Oroszorsz??g – Moszkva – 2019.09.27. – P??ntek

LATIN PROFI RISING STAR3. helyez??s

GELLAI TAM?S ??s VOROBCHENKO DARYA – Oroszorsz??g – Moszkva – 2019.09.29. – Vas??rnap

 LATINPROFIAUTUMN MOSCOW CUP 2019 19. helyez??s

 HORV?TH ANDR?S ??s ?šJCZ-M??RI S?RA – Szlov??kia – Popr??d – 2019.09.28. – Szombat

 LATIN LATIN RANGLISTAJUNIOR II.5. helyez??s

LEKLY DOMINIK ??s SZ??LL?SY BLANKA – Szlovkia – Popr??d – 2019.09.28. – Szombat

 LATINLATIN RANGLISTAFELN?TT21. helyez??s

L??CZI GERG? ??s FILIP FRUZSINA – Szlov??kia – Popr??d – 2019.09.28. – Szombat

 LATINLATIN RANGLISTAFELN?TT22. helyez??s

SEB?K ROLAND ??s SEB?K NILLA – Szlov??kia – Popr??d – 2019.09.28. – Szombat

 LATIN„C” OSZT?LYJUNIOR II.3. helyez??s

MIZS??R TAM?S ??s F??L??P ZSUZSANNA (OKTOGON TC) – Kistelek – 2019.09.28. – Szombat

 LATININTERNATIONAL OPENFELN?TT29. helyez??s

T??TH GY??RGY ??s T??TH-HORV?TH GY??NGYI – Kistelek – 2019.09.29. – Vas??rnap

 LATIN „D” OSZT?LY FELN?TT 3. helyez??s
 STANDARD „D” OSZT?LY FELN?TT3. helyez??s
DanceExpress ??zenet