Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

2018.|03.|18

El??z?? h??tv??g??n Oberpullendorfban (Ausztria) j??rtunk, ahol t??bb ??remmel is gazdag?­tott??k egyes??let??nk h?­rnev??t t??ncosaink. Az ??vente megrendez??sre ker??l?? rangos nemzetk??zi verseny k??t napos, ?­gy a p??rosainknak egy h??tv??ge alatt k??t versenyen megm??rettethett??k magukat. A versenyen k??t ??jonnan indul?? p??ros is rajthoz ??llt â?žCâ? junior II. latin kateg??ri??ban Horv??th Andr??s M??t?? â?? ?šjcz-M??ri S??ra els?? napon ez??sttel a nyak??ban, m??sodik napon pedig arany ??remmel ??rvendeztette meg a vel??nk kil??togat?? sz??l??ket, s szurkol??t??bort. Ugyancsak els?? k??z??s verseny??n mutatkozott be Ign??cz R??bert â?? Pauer Berta â?žBâ? feln??tt latin kateg??ri??ban, ahol els?? nap a d??nt??be jutva az 5. helyez??st, majd m??sodik nap a 8. helyez??st ??rte el. T??th Gy??rgy â?? T??th-Horv??th Gy??ngyi (Infinity Dance Company)  â?žDâ? senior latin kateg??ri??ban remekelt, ahol els?? nap a dobog?? m??sodik fok??ra, majd m??sodik nap a dobog?? legfels?? fok??ra ??llt. Antal Szil??rd (Cit-Car TSE) â?? Kov??cs Regina p??ros â?žDâ? feln??tt latin kateg??ri??ban els?? napon 17., majd m??sodik napon 13. helyez??st ??rt el egy hajsz??llal lemaradva a k??z??pd??nt??r??l. Nyilas D??niel â?? Benczur Fanni â?žCâ? feln??tt latin kateg??ri??ban indult, de sajnos els?? k??rben Fanni les??r??lt, ?­gy vissza kellett mondani az aznapi versenyt, viszont m??snapra siker??lt fel??lkerekedni a s??r??l??sen, s ??jult er??vel bet??ncolt??k magukat a d??nt??be, ahol a 4. helyez??st ??rt??k el.   

Intenz?­v latin nap (m??rcius 17.)

M??rcius 17-??n szombaton rendezt??k meg intenziv latin napunkat, ahol egy nap alatt t??bb k??z??s ??r??n vehettek r??szt az ide l??togat?? p??rosok. A latin-amerikai t??ncokb??l a cha-cha, rumba, ??s jive volt ter?­t??ken. Mivel intenz?­v napunk nyitott volt m??s klubbok sz??m??ra is, ?­gy nagy ??r??mmel vett??k, hogy t??bb p??ros is eg??szen P??csr??l utazott fel hozz??nk. Ez??ton is k??sz??nj??k a r??szv??telt ??s az eg??sz napos kitart?? munk??t minden p??rosnak illetve sz??l?? t??ncosnak aki ell??togatott hozz??nk. ??r??mmel l??ttuk, hogy a kis hely ellen??re, mindenki a legjobbj??t adta eg??sz nap. Rem??lj??k, hogy hamarosan tal??lkozunk ism??t!

DanceExpress ??zenet