Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

H??tv??g??n Szombathelyen j??rtunk p??rosainkkal, ahol ism??t sz??p eredm??nyekkel gazdagodott egyes??let??nk. 2019. okt??ber 19-??n ker??lt megrendez??sre Szombathelyen az ISIS DANCE OPEN elnevez??s?? Klubk??zi ??s Megh?­v??sos Nemzetk??zi Ny?­lt T??ncverseny, ahol egyes??let??nk h??t p??rossal k??pviseltette mag??t. A csod??s k??rnyezet ??s fantasztikus hangulat meghozta p??rosaink sz??m??ra a sz??p eredm??nyeket is. Moln??r ?d??m ??s Sass Kincs?? Gyermek koroszt??lyos p??rosunk kezdett, akik a koroszt??lyukban fel??llhattak a dobog?? legfels?? fok??ra, eggyel magasabb koroszt??lyban n??pes mez??nyben a d??nt??be jutva, a m??sodik helyez??st ??rt??k el. Seb??k Roland ??s Seb??k Nilla  testv??rp??rosunk a koroszt??ly??ban ez??st??remmel, m?­g eggyel magasabb koroszt??lyban a d??nt??be jutva az 5. helyen z??rt. Iv??nczi Benedek ??s Szvetnyik Emese a koroszt??ly??ban arany??rmet, ??s eggyel magasabb koroszt??lyban pedig ez??st??rmet szerzett. Horv??th Andr??s ??s ?šjcz M??ri S??ra magas oszt??lyos p??rosunk junior kateg??ri??ban a dobog?? legfels?? fok??ra ??llhatott, majd ifj??s??gi kateg??ri??ban 4. helyen z??rt. L??czi Gerg?? (Napf??ny TSE) ??s Filip Fruzsina feln??tt magas oszt??lyos p??rosunk 4. helyez??st, m?­g Lekly Dominik (Oktogon TSE) ??s Sz??ll??sy Blanka kett??s az 5. helyen v??gzett ugyanebben a kateg??ri??ban. ?šjonnan igazolt p??rosunk B??n??ti Marcell ??s J??zsa Janka (Ritmo STE) k??t versenysz??mban is parkettre ??llt, „A” oszt??lyban a dobog?? harmadik fok??ra t??ncolta fel mag??t, m?­g a t??ncverseny megh?­v??sos r??sz??n a d??nt??be jutva a 4. helyez??st ??rte el. Gratul??lunk minden dexes p??rosnak a sz??p eredm??nyhez! 

MOLN?R ?D?M ??s SASS KINCS? – ISIS DANCE OPEN – SZOMBATHELY – 2019.10.19.

 LATINE oszt??ly GYERMEK II.1. helyez??s
 LATINE oszt??lyJUNIOR I.2. helyez??s

SEB?K ROLAND ??s SEB?K NILLA – ISIS DANCE OPEN – SZOMBATHELY – 2019.10.19.

 LATINC oszt??lyJUNIOR I.2. helyez??s
 LATINC oszt??lyJUNIOR II.5. helyez??s

IV?NCZI BENEDEK ??s SZVETNYIK EMESE – ISIS DANCE OPEN – SZOMBATHELY – 2019.10.19.

 LATINC oszt??lyJUNIOR II.1. helyez??s
 LATINC oszt??lyIFJ?šS?GI2. helyez??s

HORV?TH ANDR?S ??s ?šJCZ-M??RI S?RI – ISIS DANCE OPEN – SZOMBATHELY – 2019.10.19.

 LATINB oszt??lyJUNIOR II.1. helyez??s
 LATINB oszt??lyIFJ?šS?GI4. helyez??s

L??CZI GERG? (Napf??ny TSE) ??s FILIP FRUZSINA – ISIS DANCE OPEN – SZOMBATHELY – 2019.10.19.

 LATINB oszt??lyFELN?TT4. helyez??s

LEKLY DOMINIK (Oktogon TSE) ??s SZ??LL?SY BLANKA – ISIS DANCE OPEN – SZOMBATHELY – 2019.10.19.

 LATINB oszt??lyIFJ?šS?GI7. helyez??s
 LATINB oszt??lyFELN?TT5. helyez??s

B?N?TI MARCELL ??s J??ZSA JANKA (Ritmo TSE) – ISIS DANCE OPEN – SZOMBATHELY – 2019.10.19. 

 LATINA oszt??lyFELN?TT3. helyez??s
 LATINMEGH?V?SOSFELN?TT4. helyez??s

GRATUL?LUNK MINDEN P?ROSNAK!

DanceExpress ??zenet