Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

H??tv??g??n p??rosaink a Danza Kup??n j??rtak, ahol sz??mos ??remmel t??rhettek haza. T??th Gy??rgy ??s T??th-Horv??th  Gy??ngyi p??rosunk el??z?? h??ten teljes?­tette mindk??t t??ncnemb??l a „C” oszt??lyhoz sz??ks??ges krit??riumokat, ?­gy ezen a h??tv??g??n m??r eggyel magasabb oszt??lyban l??ptek parkett??ra, ahol sz??pen bizony?­tottak. Seb??k Roland ??s Seb??k Nilla testv??rp??rosunk a dobog?? legfels?? fok??ra ??llhatott mindk??t kateg??ri??ban. Lekly Dominik (Oktogon TSE) ??s Sz??ll??sy Blanka els?? itthoni verseny??n a saj??t koroszt??lyukban az ??t??dik helyez??st ??rte el. Moln??r ?d??m ??s Sass Kincs?? gyermek II. koroszt??lyos p??rosunk ez??st??remmel, ??s eggyel magasabb koroszt??lyban pedig egy negyedik helyez??ssel gazdag?­totta egyes??let??nket. No?? Dominik ??s Szalai Vir??g kett??s??nk is remekelt h??tv??g??n, „E” oszt??lyban a saj??t koroszt??ly??ban ??s feln??tt koroszt??lyban is arany??remmel z??rt.

SEB?K ROLAND ??S SEB?K NILLA – DANZA KUPA – BUDAPEST – 2019.10.12.

 LATINC oszt??ly JUNIOR II.1. helyez??s
 LATINB oszt??lyJUNIOR I.1. helyez??s

T??TH GY??RGY ??S T??TH-HORV?TH GY??NGYI – DANZA KUPA – BUDAPEST – 2019.10.12.

 LATINC oszt??lySENIOR I.2. helyez??s
 STANDARDC oszt??lySENIOR I.1. helyez??s

NO?? DOMINIK ??S SZALAI VIR?G – DANZA KUPA – BUDAPEST – 2019.10.12.

 LATINE oszt??lyIFJ?šS?GI1. helyez??s
 LATINE oszt??lyFELN?TT1. helyez??s

MOLN?R ?D?M ??S SASS KINCS? – DANZA KUPA – BUDAPEST – 2019.10.12.

 LATINE oszt??lyGYERMEK II.2 .helyez??s
 LATINE oszt??lyJUNIOR I.4. helyez??s

LEKLY DOMINIK ??S SZ??LL??SY BLANKA – DANZA KUPA – BUDAPEST – 2019.10.12.

 LATINB oszt??lyIFJ?šS?GI5. helyez??s
 LATINB oszt??lyFELN?TT10. helyez??s

A verseny napj??n azok sem t??tlenkedtek, akik nem ??lltak rajthoz, mert a DEXteremben MINI DEXTER DAY-t tartottunk sz??mukra, amely ??t p??ros r??szv??tel??vel zajlott. ?me n??h??ny k??p ?­zel?­t????l:

DanceExpress ??zenet