GELLAI TAM?S ??s VOROBCHENKO DARYA

GELLAI TAM?S ??s VOROBCHENKO DARYA

LATIN | OSZT?LY: PROFI | KOROSZT?LY: FELN?TT

F??bb eredm??nyeik:

VERSENY MEGNEVEZ??SEHELYEZ??S
2013| Budapest Bajnoks??g “S” oszt??ly latin2. helyez??s
2014| Profi Latin Ranglista 3. helyez??s
2014| Slovakian Open Championship PD latin4. helyez??s
2014| Profi Latin K??r Eur??pa Bajnoks??g | N??metorsz??g4. helyez??s
2014| Maribor Open | Profi Latin 1. helyez??s
2015| Bassano Open | Profi Latin3. helyez??s
2015| Profi Latin Magyar Bajnoks??g5. helyez??s
2015| Profi K??r Latin Magyar Bajnoks??g1. helyez??s
2016| Profi Latin Magyar Bajnoks??g3. helyez??s
2016| Profi K??r Latin Magyar Bajnoks??g1. helyez??s
2016| Sardinian Dance Open | Profi Latin 3. helyez??s
2016| Profi K??r Latin Eur??pa Bajnoks??g 4. helyez??s
2017| Profi Latin Magyar Bajnoks??g2. helyez??s
2019| Brabant Cup Profi Latin WDC2. helyez??s
2019| Amazing Vienna WDC Profi Latin 5. helyez??s