Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

2019.|04.|28.

Ez a h??tv??ge sem telt el verseny n??lk??l az egyes??let??nk ??let??ben, hisz t??ncosaink itthon ??s k??lf??ld??n is parkettre l??ptek, ahol a k??vetkez?? eredm??nyekkel t??rtek haza:

SZLOV?KIA

Tam??s Mizs??r ??s F??l??p Zsuzsanna kett??s??nk a szlov??kiai feln??tt latin ranglista versenyen a 37 p??rosb??l az el??d??nt??be jutva a 15. helyen v??gzett.Horv??th Andr??s M??t?? ??s S??ra Ujcz-M??ri p??rosunk a junior latin ranglist??n a 26 p??rb??l eg??szen a d??nt??be t??ncolta mag??t, ahol az 5. helyezettek lettek.Benedek Iv??nczi ??s Emese Szvetnyik kett??s els?? „C” oszt??lyos verseny??n 15 p??rb??l a d??nt??be jutva a 4. helyez??st, m?­g a 26 p??rost felvonultat?? junior latin ranglista versenyen a 15. helyez??st ??rte el.

MAGYARORSZ?G – C&M Kupa – T??nciskol??s verseny

Z??lei Alexandra sz??l?? kateg??ri??ban Samba, Cha-cha, Rumba, Jive egyt??nc kateg??ri??ban mind a n??gy t??ncban elhozta az arany ??rmet, illetve halad?? sz??l?? latin kateg??ri??ban is els?? helyen v??gzett. Moln??r ?d??m ??s Sass Kincs?? els?? verseny??n indul?? friss gyermek kateg??ri??s p??rosunk Cha-cha, Jive egyt??nc kateg??ri??ban arany ??rmet szerzett, rumb??ban bronz??rmet, illetve kezd?? gyermek latin kateg??ri??ban arany??rmes lett. Ez??ton is gratul??lunk minden DEX-es p??rosnak! T&D

DanceExpress ??zenet