Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

2018.|05.|28.

A szombati napon ker??lt megrendez??sre a X. jubileumi iDance Kupa, ahol sajnos csak kisebb l??tsz??mmal tudott r??szt venni a klubbunk, mivel az ??v?? v??ge k??zeledik mindenkinek az iskol??kban, s ?­gy err??l az oldalr??l is jobban le vannak terhelve t??ncosaink. H??rom p??rosunk k??z??l Rib??n Levente â?? Szvetnyik Emese â?žEâ? junior II. latin kateg??ri??ban a 8-9. helyez??st, majd â?žEâ? ifj??s??gi latin kateg??ri??ban a d??nt??be jutva az 5. helyez??st ??rte el. Ign??cz R??bert â?? Pauer Berta â?žBâ?Â feln??tt latin kateg??ri??ban kicsivel lemaradva dobog??r??l a negyedik helyen z??rt, m?­g Horv??th Andr??s M??t?? â?? ?šjcz-M??ri S??ra a â?žCâ? junior II-es latin mez??nyben arany??remmel, ??s â?žCâ? ifj??s??gi latinban ez??sttel gazdagodott.

BEM Kupa â?? Mogyor??d

A vas??rnapi napon is h??rom p??ros k??pviselte egyes??let??nket. A szombaton is rajthoz ??ll?? Ign??cz R??bert â?? Pauer Berta kett??s â?žBâ? feln??tt latin kateg??ri??ban a 7. helyet szerezte meg, Iv??nczi Benedek â?? Szil??gyi Maja â?žDâ? junior II. latinban a d??nt??ben a 6. helyen v??gzett, illetve T??th Gy??rgy â?? T??th-Horv??th Gy??ngyi kett??s??nk â?žEâ? feln??tt standard kateg??ri??ban a 6. helyen, â?žDâ? feln??tt latin kateg??ri??ban a 12. helyen v??gzett.

DanceExpress ??zenet