Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

El??z?? h??tv??g??n k??t napos ??szi t??bort tartottunk egyes??let??nk t??ncosainak, ezzel seg?­tve felk??sz??l??s??ket az idei orsz??gos bajnoks??gokra, illetve a WDO junior latin kateg??ria vil??gbajnoks??g??ra is. Mindk??t napon kimer?­t?? programmal k??sz??lt??nk t??ncosaink sz??m??ra. A napi beoszt??s mindk??t napon 10 ??rakor kezd??d??tt sz??mos k??z??s ??r??val ??s k??l??nb??z?? ??rdekes versenyszimul??ci??s gyakorlattal tark?­tva. A r??sztvev?? p??rosok sz??mos ??j inform??ci??val, ??j lend??lettel ??s fizikailag felk??sz??lve kezdik meg a felk??sz??l??st a k??vetkez?? hetekre.

DanceExpress ??zenet